firma
Zakład Produkcyjno – Usługowy Wyroby z Drewna i Drutu Rymarz Jerzy w latach 2013 – 2014 realizował przedsięwzięcie współfinansowane środkami Unii Europejskiej pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Inwestycja w środki trwałe pozwoliła na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zastosowaniem narzędzi ICT, dzięki czemu możliwe było unowocześnienie oferty produktowej i technologicznej.

W rezultacie przeprowadzonych działań wprowadzono do oferty:
ulepszone wyroby: sztachety płotowe, segmenty balkonowe, tarasy,
nowe produkty: drewniane schody wewnętrzne, drewniane ogrodowe meble i akcesoria dekoracyjne.

Oczekuje się, że poniesione nakłady pociągną za sobą dodatkowe inwestycje w przedsiębiorstwie.

logo lawp ue2